Piękny emaliowany szyld bardzo podobny do projektu tej etykiety

z kolekcji  "Krajina Piva" w Toruniu".