To są próby i projekty

rysowane odręcznie,

nie zaliczane jako osobny wzór