Kurier Warszawski 1926 no053

Mamy więc rozwiązaną sprawę rozlewni.